فرم ثبت نام در وبینار مرجع‌شناسی و جستجوی علمی کانون زبان استان فارس

فرم ثبت نام در وبینار مرجع‌شناسی و جستجوی علمی کانون زبان استان فارس

لطفا جهت ورود به وبینار در ساعت تعیین شده، لینک را در نزد خود ذخیره نمایید

b2n.ir/ilijournal